ProfiComm - Budování týmu - team building

Novinky

08.09.2015
VŠE V POHYBU !
...více

04.08.2014
Managers shadowing, personal coaching, shadowing
...více

04.08.2014
Manažerské stínování, osobní koučink, stínování
...více

Budování týmu - team building

Budování týmu je nepostradatelnou součástí firemní kultury a patří k důležitým firemním procesům. Firemní prostředí, firemní klima, komunikace a týmová práce přímo ovlivňuje výkonnost zaměstnanců. Organizujeme firemní programy, zaměřené na budování týmu, vytvoření týmových vazeb a zvýšení efektivity vnitrofiremní komunikace. Budování týmu, posílení týmové spolupráce, podpora komunikace mezi odděleními a budování zodpovědnosti zaměstnanců za výsledky se dnes stává klíčovou potřebou pro efektivní fungování firmy a její konkurenceschopnost.

Týmová práce a spolupráce

Budování týmu uvolní komunikační bariéry, zajistí kvalitnější komunikaci a umožní efektivní týmovou práci a spolupráci. Týmová práce a spolupráce vytváří prostředí pro sounáležitost, zodpovědnost za osobní výsledky, výsledky týmu a výsledky firmy. Výrazně stoupá loajalita zaměstnanců. Přidanou hodnotou budování týmu je posílení firemních hodnot, zlepšení firemní kultury a růst motivace. Rozvoj a budování týmu vám dlouhodobě ušetří náklady a stabilizuje pracovní tým, orientovaný na výkon a výsledek.

Realizace týmových programů

Týmové programy realizujeme přímo ve firmě, nebo v prostředí, vhodném pro efektivní realizaci. Na prvním místě je vždy program, jeho kvalita, bezpečnost a dodržení odsouhlaseného zadání. Programy pro budování týmu řešíme individuálně, v přírodě organizujeme profesionální outdoor management training a nabízíme vám motivační incentivní cesty. Velmi efektivní je pro rychlé budování týmu program Jachting - firemní akce na lodi. Týmové programy doporučujeme realizovat jako nezbytnou součást dlouhodobých programů pro rozvoj lidských zdrojů.

Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter