ProfiComm - Kompetenční modely

Novinky

08.09.2015
VŠE V POHYBU !
...více

04.08.2014
Managers shadowing, personal coaching, shadowing
...více

04.08.2014
Manažerské stínování, osobní koučink, stínování
...více

Kompetenční modely

Kompetenční modely patří mezi moderní nástroje pro efektivní řízení lidských zdrojů. Profesionálně sestavené modely kompetencí jsou nezbytné pro nastavení požadovaného kompetenčního standardu pro klíčové pracovní pozice ve firmě. Kvalitní kompetenční modely a jejich zavedení do personálního řízení firmy je základním předpokladem obsazení klíčových pozic ve firmě kompetentními zaměstnanci. Kompetenční modely v sobě zahrnují ucelený popis dovedností a kompetencí, potřebných pro kvalitní vykonávání činností a plnění úkolů na dané pracovní pozici.

Využití modelů kompetencí

Kompetenční modely vám umožní efektivní personální řízení změn, získáte nástroj pro výběr zaměstnanců, můžete dobře zaměřit váš interní marketing a cíleně plánovat školení a vzdělávání. Zajistíte si objektivní standard pro hodnocení úrovně kompetencí, využijete naplno potenciál vašich zaměstanců a podpoříte efektivitu dlouhodobých programů pro rozvoj lidských zdrojů. Vytvořené modely kompetencí vám ušetří náklady, stabilizují kvalitní tým a přinesou dlouhodobé udržení pracovní výkonnosti zaměstnanců na klíčových pozicích ve firmě.

Tvorba kompetenčních modelů

Nejčastěji tvoříme kompetenční modely pro manažerské pozice, ředitele poboček, vedoucí oddělení, obchodní management, projektové manažery a obchodní reprezentanty. Při vytváření modelů kompetencí analyzujeme procesy a činnosti konkrétní pracovní pozice, probíhá individuální bilanční diagnostika kompetencí zaměstnance a každý kompetenční model je vytvořen s ohledem na organizační strukturu, firemní standardy a firemní strategii.

Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter