ProfiComm - Koučink

Novinky

08.09.2015
VŠE V POHYBU !
...více

04.08.2014
Managers shadowing, personal coaching, shadowing
...více

04.08.2014
Manažerské stínování, osobní koučink, stínování
...více

Koučink

Koučink a koučování je samostatnou cestou dlouhodobého udržení výkonosti pracovníků. Programy koučinku mohou být zaměřeny na rozvoj a posílení libovolných kompetencí a dovedností. Koučink patří k nejefektivnéjšímu způsobu rozvoje osobního vnitřního potenciálu. Tímto jedinečným procesem rozvoje a růstu kompetencí můžete také motivovat kohokoliv ve vašem týmu.

Osobní koučování

Osobní koučování přináší individuální program pro rozvoj dovedností a kompetencí, nezbytných pro úspěšné plnění osobních cílů a pracovních úkolů. Osobní koučink realizujeme především pro top management, vedoucí pracovníky a obchodní reprezentanty. Pro osobní koučink je důležité nastavit vhodnou strukturu programu koučování. Osobní program koučinku připravujeme po realizaci individuální diagnostiky kompetencí. Osobní koučink efektivně podporuje růst obchodních dovedností a individuálně dynamicky rozvíjí kvalitu manažerských dovedností.

Koučování týmu

Koučování týmu je nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí, potřebných pro plnění cílů, pracovních úkolů nebo realizaci firemních projektů. Koučink týmu nebo pracovní skupiny může dočasně nahradit chybějící management, nebo jej podporuje pří vedení a řízení. Pro nastavení vhodného způsobu koučování doporučujeme skupinovou diagnostiku kompetencí. Pro udržení potřebné výkonnosti týmu jsou v průběhu koučování týmu často realizovány motivační zážitkové programy.

Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter