ProfiComm - Obchodní a prodejní dovednosti

Novinky

08.09.2015
VŠE V POHYBU !
...více

04.08.2014
Managers shadowing, personal coaching, shadowing
...více

04.08.2014
Manažerské stínování, osobní koučink, stínování
...více

Obchodní a prodejní dovednosti

Obchodní dovednosti managementu a prodejní dovednosti týmu jsou klíčové pro každou firmu. Vzdělávací programy Obchodní dovednosti jsou zaměřeny na efektivní vedení obchodních jednání. Školení Prodejní dovednosti jsou směřovány na efektivní prodejní návštěvy u zákazníka. Praktický trénink obchodních a prodejních dovedností posílí jistotu v obchodním jednání, zlepší prodejní výsledky a zvýší využití potenciálu vašich zákazníků.

Obchodní jednání a vyjednávání

Vzdělávací programy Obchodní jednání a vyjednávání jsou určeny pro obchodní management. Zaměřujeme je na obchodní jednání s odběrateli, dodavateli a dalšími klíčovými obchodními partnery. Při tréninku rozvíjíme dovednosti pro přípravu jednání, vedení obchodního jednání, efektivní vyjednávání a uzavření dohody. Souběžně rozvíjíme také manažerské dovednosti a poskytujeme osobní koučink. Konkrétní program přizpůsobíme vaší firmě, struktuře a národnosti vašich zákazníků.

Prodejní dovednosti

Prodejní dovednosti jsou určeny pro obchodní tým. Jsou zaměřeny na vedení prodejních návštěv u zákazníků nebo obchodních patnerů. Při tréninku rozvíjíme dovednosti pro přípravu návštěvy, vedení obchodního rozhovoru, získání zákazníka a uzavření obchodu nebo objednávky. Souběžně poskytujeme osobní koučink a rozvíjíme prezentační dovednosti. Konkrétní program připravíme pro akvizice, přímý prodej, nepřímý prodej, van-sale prodej, pre-sale prodej dle vašich potřeb.

Prodejní dovednosti po telefonu

Prodejní dovednosti po telefonu jsou určeny pro pracovníky call-centra, telemarketingu nebo telesale. Jsou zaměřeny na vedení prodejních nebo marketingových hovorů se zákazníky a obchodními partnery. Při tréninku rozvíjíme dovednosti pro přípravu, vedení hovorů, získání souhlasu, efektivní prodej nebo získání informací. Program profilujeme na prodej nebo marketing dle vašich potřeb.

Sdílej na Facebook Sdílej na Twitter